letër pa squfur

  • Letër pa squfur

    Letër pa squfur

    Letra pa squfur është një letër e veçantë mbushëse e përdorur në procesin e argjendimit të PCB-ve në prodhuesit e pllakave të qarkut për të shmangur reaksionin kimik midis argjendit dhe squfurit në ajër.Funksioni i tij është të shmangë reaksionin kimik midis argjendit në produktet e pllakëzimit dhe squfurit në ajër, në mënyrë që produktet të zverdhen, duke rezultuar në reaksione negative.Kur produkti të përfundojë, përdorni letër pa squfur për ta paketuar produktin sa më shpejt që të jetë e mundur dhe vishni doreza pa squfur kur prekni produktin dhe mos prekni sipërfaqen e elektrizuar.