Kulturë korporative

lisdd

kultura e kompanisë:Kompania është e përkushtuar për mbrojtjen e mjedisit dhe merr pjesë aktive në aksionin e mbrojtjes së tokës!Merr pjesë në aktivitete të ndryshme dhurimi bamirësie!

Vizioni i korporatës:Bazuar në zhvillimin e ardhshëm të kompanisë, për t'u bërë lider global në produktet e mbrojtjes së mjedisit!

Misioni i korporatës:për të zhvilluar produkte lider në treg miqësore me mjedisin me teknologji dhe inovacion për të përmirësuar cilësinë e jetës njerëzore!

Vlerat e korporatës:klienti i pari, cilësia në radhë të parë, njerëzit përdorin më së miri talentet e tyre, unitetin dhe luftojnë për inovacion, pionier dhe inovativ.

Qëllimi i ndërmarrjes:Vlera e prodhimit vjetor i kalon 50 milionë brenda tre viteve.

lsidf
peixiun
sdfg
guanai