Letër meshë silikoni

  • Letër vaferi Letër vafere pa garzë

    Letër vaferi Letër vafere pa garzë

    Letra e vaferës quhet gjithashtu letër akumuluese antistatike, letër vaferi silikoni, jastëk tampon në kutinë vaferi gjysmëpërçues, jastëk në kuti vaferi gjysmëpërçues, tampon PCB, ndarës përçues, ndarës me vale antistatike, ndarës vaferi përçues, rrethore ndarës vafere dhe katrore vafere, dhe quhet gjithashtu jastëk me ngulitje antistatike sipas procesit të trajtimit të sipërfaqes.Ky produkt është bërë nga materiali filmik i përhershëm përçues ose antistatik me shtypje të nxehtë, reliev dhe di...