Letër për dhomë të pastër

  • Letër për dhomë të pastër

    Letër për dhomë të pastër

    Letra Cleanroom është një letër e trajtuar posaçërisht e krijuar për të minimizuar shfaqjen e grimcave, përbërjeve jonike dhe elektricitetit statik brenda letrës.

    Përdoret në një dhomë të pastër ku prodhohen gjysmëpërçues dhe pajisje elektronike të teknologjisë së lartë.